Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2019 roku
Start Aktualności
Zmiana godzin pracy Urzedu Gminy
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 marca 2018 12:04

 

Uprzejmie informujemy, że w Wielki Piątek

30 marca 2018 roku

Urząd Gminy w Zawidzu będzie czynny do godziny 13:00.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy!

 

 

 
Projekt: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 marca 2018 13:09

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa projektu: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na

terenie powiatu sierpeckiego”

Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Numer projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17

Wartość projektu 272101,83

Beneficjent : Powiat Sierpc w partnerstwie z gminami Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc ,

Szczutowo, Zawidz

Okres realizacji projektu: 08.01.2018-31.12.2018

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami do współczesnego wachlarza zagrożeń czyli między innymi zmian klimatycznych , skutków rozwoju gospodarki i uprzemysłowienia jak również minimalizację skutków negatywnych zjawisk pogodowych. Ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami technicznymi, atmosferycznymi , katastrofami naturalnymi czy skażeniami biologicznymi i chemicznymi.

 

 

 
XVI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 06 marca 2018 10:40

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


Patronat medialny: Telewizja Polska Program 1 - w programie Agrobiznes, Telewizja Interaktywna portalu rolnego AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, dwumiesięcznik Bez Pługa - magazyn technik bezorkowych, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Wieści Rolnicze, Rolniczy Przegląd Techniczny, Agrotechnika, AGRO-Magazyn ludzi przedsiębiorczych, oraz Agrobaca-topTraktor.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Czytaj całość…
 
Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 marca 2018 20:18

Do 14 marca Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.


Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego oraz w mieście Płock należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 226 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Plocku, ul. Kolegialana 15, 09-402 Płock do dnia 14 marca 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).


Więcej szczegółów oraz forlmurz zgłoszeniowy na stronie:  plock.kbw.gov.pl

 

 


 
Turniej piłki noznej jednostek OSP
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 lutego 2018 14:33
 
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku
Wpisany przez Administrator   
środa, 24 stycznia 2018 14:39
 
Podziękowania dla Fundacji Grupy PERN
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 stycznia 2018 13:24

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Jeżewie pragnie podziękować Fundacji Grupy PERN
za przekazanie darowizny na rzecz szkoły na zakup tablicy interaktywnej i pomocy dydaktycznych
dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
Za okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.


Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Jeżewie

 
Nabór wniosków - usuwanie azbestu
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 stycznia 2018 13:01

Wójt Gminy Zawidz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2018 r. usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, o które zamierza wystąpić Gmina Zawidz w 2018 roku.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie gminy Zawidz budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Wniosek należy składać do dnia 31.01.2018 r. w pokoju 23 Urzędu Gminy Zawidz lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny.
Wnioski można pobrać ze strony: http://www.zawidz.bip.org.pl/
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z budżetu Gminy Zawidz i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prosimy dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia
UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej

 
5 stycznia 2018 r. Urząd Gminy nieczynny
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 stycznia 2018 15:11

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Zawidz wyznaczył dzień 5 stycznia 2018 r.

dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Zawidzu,

w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 6 stycznia 2018 r.


Za utrudnienia przepraszamy!

 
Życzenia Świąteczne
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 grudnia 2017 08:29
 
Zaproszenie na XXVII SesjęRady Gminy Zawidz
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 grudnia 2017 00:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ) —zwołuję na 29 grudnia 2017 roku (piątek) na godz. 10 -tą XXVII Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Przedstawienie wniosków z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zawidz na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024”.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

- w sprawie uchwalenia planowanych inwestycji na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 132/XVIII/2016 z dn. 30.12.2016 r.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Jeżewie.

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Papieża Jan Pawła II w Osieku

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Słupi

- w sprawie włączenia Punktu Przedszkolnego do Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawidz za udział w działaniach i w szkoleniu pożarniczym.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Giziński

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 7 z 35