Dzisiaj jest - sobota, 20 kwietnia 2019 roku
Start Aktualności
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach projektu "Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz".
piątek, 20 kwietnia 2012 13:12

 

 

Numer sprawy: RI.271.4.2012.KS.

Zawidz 20.04.2012r


Nazwa Wykonawcy: ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna
Ulica: 3-go Maja 12
Kod; Miejscowość: 09-402 PłockZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RI.271.4.2012.KS.
Nazwa zadania:  Dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, fax) w ramach projektu pn. „Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w gminie Zawidz”.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy:

ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna
Ulica: 3-go Maja 12
09-402 Płock


Uzasadnienie wyboru: W oparciu o przepisy art. 69 oraz  art. 71. 1. Prawo zamówień publicznych Zamawiający skierował pytanie o cenę do pięciu wybranych przez siebie wykonawców, zapraszając ich do składania ofert. Wybrana oferta ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna była jedną z sześciu złożony ofert w postępowaniu. Oferta została oceniona i uzyskał maksymalną liczbę punktów tj. 100 . Jest ofertą korzystną finansowo i spełnia warunki zawarte w zapytaniu cenowym.
Cena oferty brutto: 2.950,00 PLN.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

ABC COMPLEX Ośka Bogdan i S-ka Spółka Jawna
Ulica: 3-go Maja 12
09-402 Płock
Cena oferty brutto: 2.950,00 PLN


TOP SERVICE
ul. Wyszogrodzka 89
09-402 Płock
Cena oferty brutto: 3.399,00 PLN

TOP SERVICE
ul. Wyszogrodzka 89
09-402 Płock
Cena oferty brutto: 2.499,00 PLN

TOP SERVICE
ul. Wyszogrodzka 89
09-402 Płock
Cena oferty brutto: 2.099,00 PLN

Robert Barański
ZAURUS SYSTEM
ul. Kutnowska 18
04-090 Warszawa
Cena oferty brutto: 2.583,00 PLN

PUH COPY – PRINT
ul. Kazimierska 43 lok D
02-572 Warszawa
Cena oferty brutto: 3.013,50


Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności .

Zamawiający zamieszcza informacje powyższe w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.


Wojciech Gajewski
Wójt Gminy Zawidz
______________________
Zamawiający