Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start Aktualności
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 października 2018 11:38

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r, poz.754.) Wójt Gminy

Zawidz zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady

powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu od dnia 01 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie

Urzędu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, pok. nr 20 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego i polega na udzielaniu informacji

potwierdzającej, iż osoba wskazania we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie wyborców.


WÓJT GMINY ZAWIDZ

/-/ DARIUSZ FRANCZAK