Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
I Dożynki Powiatowe w Zawidzu Kościelnym

W słoneczną niedzielę, 4 września 2011r. na terenie Zawidza Kościelnego odbyły się pierwsze w historii Powiatu Sierpeckiego Dożynki Powiatowe. Przy promieniach ciepłego wrześniowego słońca rolnicy ze wszystkich gmin świętowali dziękując za tegoroczne plony. Zaszczytne funkcje Starostów Dożynek pełnili Pani Mirosława Osiecka oraz Pan Karol Mazurowski.

 


Przed rozpoczęciem uroczystości dożynkowych uczestnicy gromkimi brawami przywitali delegacje poszczególnych gmin Powiatu Sierpeckiego, które wkroczyły przed Urząd Gminy w Zawidzu i na czele z Orkiestrą Dętą z Zawidza pod batutą Jarosława Gizińskiego w tradycyjnym korowodzie ruszyli na uroczystą Mszę Świętą.

Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz dziekan Andrzej Więckowski oraz ksiądz proboszcz Zawidza Józef Łozecki. Podczas homilii wielokrotnie podkreślali trud rolników oraz wyrazili wdzięczność za ich poświęcenie, którego efektem jest chleb na naszych stołach. Istotnym momentem było poświęcenie wieńców dożynkowych, które wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw i polnych kwiatów zachwycały bogactwem i różnorodnością mieniących się barw.

Po nabożeństwie również w uroczystym korowodzie wszyscy uczestnicy Dożynek udali się na plac przed Urzędem Gminy by wspólnie uczestniczyć w obrzędzie przekazania chleba Panu Staroście Sierpeckiemu Janowi Laskowskiemu oraz Wójtowi Gminy Zawidz Panu Wojciechowi Gajewskiemu. Ten wspaniały obrzęd swoim występem uświetnił Zespół Tańca Ludowego „Zawidzanie” działający przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu. Starostowie Dożynek wraz z Władzami Samorządu dokonali podziału chleba wśród zaproszonych gości, a piękne dziewczęta w tradycyjnych strojach ludowych dzieliły chleb wśród wszystkich uczestników Dożynek.

Następnie prowadzący program Pani Krystyna Siwiec i Pan Mirosław Ziółkowski poprosili Przewodniczącego Rady Powiatu Julisza Gorzkosia oraz Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Krajewskiego by uroczyście przywitali gości, którzy spotkali się w Zawidzu na wspólnym celebrowaniu Pierwszych Dożynek Powiatowych: Senatora RP Pana Michała Boszko, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Pana Radsława Rybickiego, przedstawicieli instytucji samorządowych z terenu województwa Mazowieckiego, przedstawicieli ościennych powiatów, Radnych Powiatowych oraz Radnych Gmin, Wójtów sierpeckich gmin, przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, przedstawicieli Kół i Organizacji Rolniczych, organizacji pozarządowych i społecznych, Dyrektorów Szkół i Szefów Instytucji Powiatu Sierpeckiego oraz przedstawicieli mediów wraz z osobami, które wsparły organizację dzisiejszej uroczystości, a przede wszystkim Rolników.

Gospodarze Pierwszych Powiatowych Dożynek Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Wójt Gminy Zawidz Wojciech Gajewski złożyli wyrazy szacunku i uznania dla efektów ciężkiej pracy, jaką jest praca Rolnika. Podkreślili, że Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku, w którym z szacunkiem i uznaniem myślimy o polskich Rolnikach, którym zawdzięczamy, że na naszych stołach nie brakuje najważniejszego symbolu Dożynek – chleba. W swoich przemówieniach nawiązywali do niezwykle trudnych w tym roku warunków pogodowych, które przysporzyły rolnikom mnóstwo trosk. Podkreślili, że praca rolnika jest trudna i wyjątkowa, pomimo ogromnego rozwoju techniki i gospodarki, człowiek współczesny nadal, bowiem pozostaje w dużej mierze zależny od zjawisk świata natury, na które nie potrafi wpływać. Wszyscy zgromadzeni zgodnie życzyli Rolnikom, aby darzyło się w polu i zagrodzie oraz dopisywało zdrowie i pogoda.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla naszych rodzimych Rolników czyli honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, które jest przyznawane w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaczenia z rąk Senatora RP Michała Boszko, Dyrektora DRiMTWM UM Radosława Rybickiego oraz Starosty Sierpeckiego Jana Laskowskiego otrzymali:
Pan Robert Dąbrowski oraz Pan Janusz Malanowski – Rolnicy z Gminy Gozdowo – zgłoszeni przez Wójta Gminy Gozdowo Pana Dariusza Kalkowskiego,
Pan Andrzej Żuchowski – Rolnik z Gminy Mochowo – zgłoszony przez Wójta Gminy Mochowo Panią Jadwigę Przedpełską,
Pani Iwona Paradowska – Rolnik z Gminy Sierpc – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc Pana Tadeusza Prekurata,
Pan Jarosław Gutkowski, Pan Dariusz Szumański, Pan Stefan Ciuliński, Pan Zbigniew Rawa oraz Pan Karol Mazurowski – Rolnicy z Gminy Zawidz – zgłoszeni przez Wójta Gminy Zawidz Pana Wojciecha Gajewskiego

W dalszej części uroczystości Starosta Sierpecki oraz Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli statuetkę wraz z gratulacjami Państwu Marii i Szczepanowi Będzikowskim z Zakrzewka, którzy zostali Mistrzami krajowymi w konkursie AgroLiga 2010 w kategorii „rolnicy”. Należy zaznaczyć, iż jest to sukces wysokiej rangi, gdzie wyróżnienia wręcza sam Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Pierwsze Dożynki Powiatowe były też doskonałą okazją do uhonorowania rolników z najbliższego otoczenia, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. W związku z tym już po raz czwarty zostały wręczone wyróżnienia w Konkursie Rolnik Roku 2011 - Agricola Sierpcensis Filius Terrae. Wyróżnienia w konkursie przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Starosta Sierpecki Jan Laskowski. W to uroczyste wrześniowe popołudnie z rąk Starosty i Wicestarosty Sierpeckiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu wyróżnienia otrzymało 25 rolników, w tym czterech zwycięzców.

Oto nominowani wraz z zwycięzcami:

- w kategorii rolnik-hodowca byli:

ROBERT PENDRASZEWSKI – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc
JUSTYNA I ANDRZEJ GIERŁOWSCY – zgłoszeni przez Wójta i Przewodniczącą Gminy Mochowo
WALDEMAR CUPAŁA - zgłoszony przez grupę Radnych Powiatu Sierpeckiego
ROBERT DĄBROWSKI – Zgłoszony przez Wójta Gminy Gozdowo
JAN KASZTELAN – Zgłoszony przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sierpcu
KAROL MAZUROWSKI – z głoszony przez Mazowieckie Centrum Rozrodu i Hodowli Zwierząt

Zwycięzcą w kategorii Rolnik – Hodowca został Pan Karol Mazurowski

- w kategorii rolnik-plantator:

WOJCIECH DARIUSZ KALKOWSKI – zgłoszony przez Wójta i Radę Gminy Rościszewo
MONIKA I JAROSŁAW WIŚNIEWSCY – zgłoszeni przez Wójta i Przewodniczącą Rady Gminy Mochowo
ADAM BUCZYŃSKI – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc
WIESŁAW GRAPATYN – zgłoszony przez Sołtysa Gminy Sierpc
ANDRZEJ NOWAKOWSKI – zgłoszony przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sierpcu

Zwycięzcą w kategorii Rolnik Plantator został Pan Andrzej Nowakowski

- w kategorii młody rolnik:

PAWEŁ SOCHOCKI – zgłoszony przez Wójta i Radę Gminy Rościszewo
KRZYSZTOF KALIŃSKI – zgłoszony przez Wójta i Przewodniczącą Rady Gminy Mochowo
GRZEGORZ JAWOROWSKI – zgłoszony przez Wójta i Radę Gminy Rościszewo
WOJCIECH MARKOWSKI - zgłoszony przez Wójta i Radę Gminy Rościszewo
PIOTR ŻURAWSKI – zgłoszony przez grupę Radnych w Sierpcu
TOMASZ DUDKIEWICZ – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc
ANETA MAGDALENA WŁOCZEWSKA - zgłoszony przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sierpcu
MONIKA i MARCIN KOZAKOWSCY – zgłoszeni przez Wójta Gminy Gozdowo

Zwycięzcą w kategorii Młody Rolnik został Pan Paweł Sochocki

- w kategorii najlepszy sołtys:

ZDZISŁAW CHYBA – zgłoszony przez Wójta Gminy Sierpc
PIOTR BOROWSKI – zgłoszony przez Grupę Radnych Powiatu w Sierpcu
ZYGMUNT SULKOWSKI – zgłoszony przez Wójta i Przewodniczącą Rady Gminy Mochowo
STANISŁAW ŚMIGIELSKI – zgłoszony przez Wójta Gminy Gozdowo
ANDRZEJ GOSZCZYCKI – zgłoszony przez Wójta i Radę Gminy Rościszewo
RYSZARD MELIBRUDA – zgłoszony przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Sierpcu

Zwycięzcą w kategorii najlepszy sołtys został Pan Śmigielski.

Fundatorami nagród przyznawanych w konkursie oraz poczęstunku dla uczestników Dożynek byli:

Pan Grzegorz Gańko Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu
Pan Łukasza Bruze Dyrektor Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. Zakład w Sierpcu
Pani Bożena Guzanek Prezes Banku Spółdzielczego „Mazowsze”
w Płocku
Pani Agnieszka Malinowska Dyrektor Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ Oddział Sierpc
Pan Paweł Marchwiński Przedstawiciel Firmy Wipasz S.A.Jednym z najważniejszych elementów imprezy był konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Komisja oceniająca przeprowadziła burzliwe narady, ponieważ wybór był niezwykle trudny. Ostatecznie klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce – wieniec z Goleszyna Gmina Sierpc
II miejsce – wieniec z Rękawczyna Gmina Gozdowo
III miejsce – wieniec z Mańkowa Gmina Zawidz

Następnie Władze KRUS wręczyły wyróżnienia i nagrody w konkursach „Bezpiecznie na Wsi” oraz „Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ekologii w Rolnictwie dla Rolników i Sołtysów”.


Po występach okolicznościowych i konkursach program artystyczny zaprezentowały dzieci i młodzież z zespołu „Zawidzanie”. Wielu miłych wrażeń dostarczyły przyśpiewki i pieśni góralskie zespołu „Torka”. Kontynuacją części artystycznej był koncert zespołu „Rytm”, który rozbawił publiczność do późnych godzin wieczornych.

Źródło wiadomości: http://www.powiat.sierpc.pl
Patronat Medialny: Tygodnik Płocki, Kurier Sierpecki, Express Płocki