Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 2.2 RPO WM „Rozwój e-usług” Array Drukuj Array
poniedziałek, 02 lipca 2012 10:17

 

 

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

Działanie 2.2 Rozwój e-usług

w zakresie:

 • tworzenia i wdrażania systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym
  i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office),
 • elektronicznych usług i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowych platform usług, rozwoju zasobów cyfrowych realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne,
 • e-usług w administracji publicznej,
 • elektronicznego obiegu dokumentów i systemu elektronicznych tożsamości (eID),
 • e-usług świadczonych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz mieszkańców regionu,
 • tworzenia i rozwoju platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką, e-konsultacjami,
  w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia bezpieczną wymianę danych
  o pacjentach.

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.2/1/2012, przeznaczona jest kwota:

 

12 500 000 EUR*

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
i stowarzyszenia; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
– zakontraktowane z NFZ; jednostki naukowe; szkoły wyższe; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); administracja rządowa.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 29 czerwca 2012 r. do 31 lipca 2012 r.,

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,

w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2012 roku o godz. 16.00.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa)

oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77;

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego