Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
piątek, 04 stycznia 2019 17:07

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2019 roku obowiązują nowe regulacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwiększa się limit zwrotu z 86 litrów na 1 hektar do 100 litrów na 1 hektar. Wprowadzono dodatkowy limit przysługujący producentom bydła, kóry obliczany będzie jako iloczyn stawki zwrotu podatku na dany rok (1 zł) , liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które utrzymywał rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku (tj. za 2018 rok).

W związku z powyżym rolnicy , którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów i hodowlę bydła zobowiązani są do wniosku dołączyć informację o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Informuję również , że Minister Rolnictwa wprowadził nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, który dostępny będzie w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej.

Terminy składania wniosków:

1) od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.

2) od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku raz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego