Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Zawidz
wtorek, 04 grudnia 2018 14:07
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j-t. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) -zwołuję na 11 grudnia 2018 roku (wtorek) na godz. 10-tą II Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy:

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.

2.    Przyjęcie dziennego porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.    Interpelacje i zapytania radnych.

5.    Podjęcie uchwał:

-    w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Zawidz.

-    w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet Radnym Rady Gminy Zawidz.

-    w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Zawidz.

6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7.    Sprawy różne.

8.    Zamknięcie obrad.