Dzisiaj jest - poniedziałek, 22 kwietnia 2019 roku
Start
Konkurs fotograficzny LGD
poniedziałek, 01 października 2018 11:00
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” z siedzibą w Sierpcu organizuje:

II edycję Konkursu fotogrąficznego pt.
Odkrywamy piękno LGD "Sierpeckie Partnerstwo”

 

Konkurs ma na celu:
  • ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, folkloru, architektury, tradycji i kultury, ciekawych miejsc, ważnych wydarzeń społecznych na terenie gmin członkowskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz, miasto Sierpc,
  • upowszechnienie i popularyzację fotografii, promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,
  • aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich,
  • propagowanie i animacja realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” na lata 2016-2022.
Konkurs prowadzony będzie na terenie działania Stowarzyszenia, tj. na terenie sześciu gmin wiejskich powiatu sierpeckiego (Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz) oraz miasta Sierpc. Skierowany jest do mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.


Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

  • dziecięcej (do 13 lat)
  • młodzieżowej (14-17 lat)
  • dorośli (18 lat oraz powyżej).

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedno zdjęcie w ramach konkursu. Fotografie powinny być wykonane na terenie obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” (tj. gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz oraz miasta Sierpc).

Czas trwania konkursu: od 5 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.lgdsp.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

W związku z organizacją konkursu zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o konkursie wśród mieszkańców gminy, np. poprzez rozwieszenie na tablicach plakatów informujących o konkursie, zamieszczenie krótkiej informacji wraz z regulaminem na Państwa stronie internetowej.

 

Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Kalowski