Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start
Fundusze Sołeckie
środa, 05 września 2018 09:48
Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmonogram przedsięwzięcia i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.

Aby skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2019, sołectwa do 30 września 2018 r. muszą złożyć wniosek wraz z podjętą uchwałą Zebrania Wiejskiego, listą obecności i protokołem z Zebrania Wiejskiego, do Wójta Gminy Zawidz.

Aby wiosek sołectwa został przyjęty musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 r. a dokładnie art. 1 ust. 3, który mówi, że środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są:

- zadaniami własnymi gminy,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców,

- są zgodne ze strategią rozwoju gminy, ponadto powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 

W formie papierowej wzory dokumentów można pobrać w pokoju 23.

 

Dokumenty do pobrania:

Fundusz 2019 - tabela

Wzór wniosku

Wzór listy obecności

Wzór protokołu z zebrania

Wzór uchwały