Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Projekt „Zacznij działać-włącz się społecznie!”
piątek, 20 lipca 2018 07:22

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego w powiecie: sierpeckim, płockim, gostynińskim ruszyła rekrutacja do projektu „Zacznij działać-włącz swoją szansę!”

 

Projekt „Zacznij działać-włącz się społecznie!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kto może wziąć udział w projekcie?

-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,

-Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powody więcej niż 1 przesłanki (przesłanki art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.),

-Osoby z rodzin wykluczonych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, -Osoby z niepełnosprawnościami,

-Osoby korzystające z PO PŻ,

-Osoby zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego w (gmina Gozdowo, gmina Mochowo, gmina Rościszewo, gmina miejska Sierpc, gmina wiejska Sierpc, gmina Szczutowo, gmina Zawidz, gmina Bielsk, gmina Bodzanów, gmina Brudzeń Duży, gmina Bulkowo, gmina miejsko-wiejska Drobin, gmina miejsko-wiejska Gąbin, gmina Mała Wieś, gmina Nowy Duninów, gmina Radzanowo, gmina Słubice, gmina Staroźreby, gmina miejsko-wiejska Wyszogród, gmina miejska Gostynin, gmina wiejska Gostynin, gmina Pacyna, gmina Sanniki, gmina Szczawin Kościelny).


Uczestnikom projektu zapewniamy:

-Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,

-Poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo,

-Poradnictwo psychologiczne, -Poradnictwo prawno-obywtelskie, -Trening umiejętności społecznych,

-Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo,

-Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

-Staże zawodowe dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo.


Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 688 zł/os. brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł/brutto za miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe: -formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie www.zacznijdzialac.semius.pl i wyślij je pocztą na adres: Semius Sp.z.o.o. ul. Nowogrodzka 50 lok. 515 00-695 Warszawa lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.