Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansoania wymiany pieców CO i termomodernizacji budynków
piątek, 20 kwietnia 2018 08:54
25 KWIETNIA 2018 r. (środa) 10:00 SALA KONFERENCYJNA URZĘDU GMINY ZAWIDZ

Gmina Zawidz ogłasza nabór wniosków z terenu gminy do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

 

Mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy na SPOTKANIE INFORMACYJNE, które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zawidz!!!
Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Zawidz: Kamil Różański

tel. 24 276 61 58

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie.
Wsparcie jest udzielane na wymianę/modernizację źródeł ciepła nieefektywnych ekologicznie, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - piece na biomasę oraz termomodernizację budynku, w którym następuje wymiana urządzenia grzewczego.
Wymiana urządzeń grzewczych kwalifikuje się do wsparcia finansowego pod warunkiem zapewnienia najpóźniej w ciągu roku po zakończeniu realizacji zadania znacznej ok. 30% redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji. Wysokość dofinansowania wymiany urządzeń grzewczych wynosi 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Odbiorcy końcowi ponoszą m.in.: koszty przygotowania dokumentacji technicznej, świadectwa energetycznego lub audytu energetycznego, wkładu własnego w projekcie w wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych oraz wszystkie koszty niekwalifikowalne odpowiednio dla swojej inwestycji. Dofinansowanie termomodernizacji budynków możliwe jest do 50% kosztów kwalifikowalnych ogółem.
Zakres prac musi wynikać z opracowanego Audytu energetycznego w przypadku termomodernizacji lub Świadectwa energetycznego w sytuacji gdy w budynku wymianie ulegnie tylko źródło ciepła, opracowanego na zlecenie mieszkańca (wnioskodawcy) i musi służyć poprawie oszczędności energii wyrażonej wskaźnikiem EP.
Wskaźnik EP jest to ilościowa ocena zużycia energii i uzależniony jest głównie od rodzaju wykorzystywanej energii.
W projekcie wymiana źródeł ciepła polegać będzie na wymianie kotłów węglowych, miałowych itp. na kotły na biomasę (pellet) oraz kotły gazowe.
Jako źródła OZE w ramach projektu będą mogły zostać wybudowane instalacje fotowoltaiczne.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego natomiast odbiorcami końcowymi indywidualne gospodarstwa domowe- Projekt parasolowy.
Gmina Zawidz planuje ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektu, w przypadku zainteresowania mieszkańców tym programem.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że właściciel budynku biorący udział w Projekcie ma obowiązek przekazać Gminie prawo dysponowania jego nieruchomością na cele budowlane w celu realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości t.j. na okres 5 lat. Wymóg ten wynika z Regulaminu Naboru wniosków dla mieszkańców i będzie powielony w umowie użyczenia nieruchomości.
Złożenie zgłoszenia oraz zakwalifikowanie do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku pozyskania przez Gminę Zawidz dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku pozyskania dofinansowania zakupu urządzeń grzewczych oraz wyboru wykonawcy montażu będzie dokonywać Gmina Zawidz, która będzie realizatorem projektu.