Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Projekt: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego”
środa, 28 marca 2018 13:09

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa projektu: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na

terenie powiatu sierpeckiego”

Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku

Działanie: 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

Numer projektu RPMA.05.01.00-14-8677/17

Wartość projektu 272101,83

Beneficjent : Powiat Sierpc w partnerstwie z gminami Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc ,

Szczutowo, Zawidz

Okres realizacji projektu: 08.01.2018-31.12.2018

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami do współczesnego wachlarza zagrożeń czyli między innymi zmian klimatycznych , skutków rozwoju gospodarki i uprzemysłowienia jak również minimalizację skutków negatywnych zjawisk pogodowych. Ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami technicznymi, atmosferycznymi , katastrofami naturalnymi czy skażeniami biologicznymi i chemicznymi.