Dzisiaj jest - środa, 19 czerwca 2019 roku
Start
Nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
poniedziałek, 05 marca 2018 20:18

Do 14 marca Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.


Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego oraz w mieście Płock należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 226 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Plocku, ul. Kolegialana 15, 09-402 Płock do dnia 14 marca 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).


Więcej szczegółów oraz forlmurz zgłoszeniowy na stronie:  plock.kbw.gov.pl