Dzisiaj jest - czwartek, 23 maja 2019 roku
Start
Nabór wniosków - usuwanie azbestu
wtorek, 09 stycznia 2018 13:01

Wójt Gminy Zawidz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2018 r. usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie, o które zamierza wystąpić Gmina Zawidz w 2018 roku.
Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na terenie gminy Zawidz budynki mieszkalne lub gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.
Wniosek należy składać do dnia 31.01.2018 r. w pokoju 23 Urzędu Gminy Zawidz lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Zawidz, ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny.
Wnioski można pobrać ze strony: http://www.zawidz.bip.org.pl/
Wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności ich składania do czasu wyczerpania środków finansowych z budżetu Gminy Zawidz i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Prosimy dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia
UWAGA!
Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej