Dzisiaj jest - niedziela, 17 lutego 2019 roku
Start
OKÓLNIK GZGK
wtorek, 06 czerwca 2017 10:07
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym zwraca się z prośbą do mieszkańców gm. Zawidz o podanie jednego numeru telefonu komórkowego z każdego gospodarstwa domowego do Sołtysa lub osobiście do siedziby GZGK. System powiadamiania Sołtysów i Radnych jest sprawdzony i działa poprawnie, chcemy teraz rozszerzyć go na całą gminę. System ułatwi nam współpracę i będzie Państwa informował o pracach planowanych i nieplanowanych. Bardzo proszę o podanie nazwiska, nr tel. komórkowego, adresu. Oczywiście dane osobowe nie będą wykorzystane do innych celów jak tylko do założenia systemu

Zwracam się również z prośbą do rolników o nie niszczenie infrastruktury wodociągowej typu: zasuwy, klucze, przyłącza i hydranty. Zniszczone elementy sieci będziemy zmuszeni naprawiać na koszt właściciela gruntu lub osoby, która dokonała uszkodzenia. Staramy się stopniowo naprawiać zniszczoną i zaniedbaną infrastrukturę z kilkunastu lat wstecz. Dodatkowo montujemy betonowe kręgi, które są lepiej widoczne i dla nas i dla użytkowników pól.

Prośba do mieszkańców gminy o rozsądne korzystanie z wody, głównie w godzinach popołudniowych. Starajmy się polewać trawniki, ogrody, warzywniaki w godzinach porannych. Sieć wodociągowa jest bardzo rozległa. To ponad 240 km głównej sieci bez przyłączy, dlatego w okresie popołudniowym przy dużym zapotrzebowaniu w wodę przez zwierzęta gospodarskie i prace związane z obrządkiem zwierząt ciśnienie spada w końcowych odcinkach sieci. Proszę więc o wyrozumiałość i życzliwość dla producentów rolnych.