Dzisiaj jest - poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku
Start
"Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS"
czwartek, 22 października 2015 14:04

Szanowni Państwo.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja rzetelnie i profesjonalnie realizująca  swoje zadania, dąży także do szerokiej popularyzacji i udostępniania klientom informacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. I emu celowi służą między innymi cyklicznie organizowane  spotkania z przedsiębiorcami w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy".
Tegoroczna edycja "Tygodnia Przedsiębiorcy", która odbędzie się we wszystkich  placówkach Zakładu w dniach 23-27 listopada br. pod hasłem: ZUS dla Biznesu, będzie skierowana zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność, jak też  do osób planujących  rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.


W ramach "Tygodnia Przedsiębiorcy", klientom Zakładu oferujemy:


•     konsultacje merytoryczne udzielane przez ekspertów w placówkach Oddziałów oraz instytucjach zewnętrznych, działających na rzecz osób prowadzących działało.- gospodarczą;
•     seminaria m.in. nt.  rozpoczynania prowadzenia działalności i związanych obowiązków i praw. rozliczania i wypłat\ świadczeń, ulg w spłacie należności  proponowanych przez ZUS oraz zasad ustalania właściwego ustawodawstwa migrujących w Unii Europejskiej, itp.:
•     informacje i materiały, dotyczące możliwości uzyskania różnych form wsparcia ze strony  ZUS. w przypadku wystąpienia trudności przy regulacji należności z tytułu składek (od I grudnia 2015 r. wejdzie w życic ustawa1, która dopuści odroczenie termu płatności łub rozłożenie na raty całej zaległości dłużnika z tytułu skład na ubezpieczenia, w tym części finansowej przez ubezpieczonego):
•    rejestrację propagowanego wśród przedsiębiorców profilu na Platformie Usług Elektronicznych,  w związku z wejściem w życie od i stycznia 2016 r. elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)
• spotkania poświęcono wdrożeniu i włączaniu płatników do programu Interaktywny Płatnik Plus oraz posługiwaniu się nową wersją programu PŁATNIK.


Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społeczny a Wojewodą Mazowieckim, w ramach  „Tygodnia Przedsiębiorcy”  mogą być rów u upowszechniane i propagowane inicjatywy kierowane do przedsiębiorców przez instytucje  samorządowe  na Mazowszu.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza Państwa do włączenia się za pośrednim, Dyrektorów Oddziałów ZUS w „Tydzień Przedsiębiorcy". Zachęcamy do przygotowania oraz  przedstawienia własnych inicjatyw, kierowanych do przedsiębiorców łub osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
W celu nawiązania współpracy proszę o kontakt z Dyrektorem lokalnego Oddziału ZUS, by indywidualnie ustalić możliwości i zakres współpracy. Niezależnie od podjęcia ewentualnej współpracy zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie na Państwa terenie informacji odbywającym się w ZUS „Tygodniu Przedsiębiorcy". Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela rzecznik lokalnego Oddziału ZUS.