Dzisiaj jest - środa, 21 listopada 2018 roku
Start
Zaproszenie na sesję Rady Gminy
środa, 23 września 2015 13:10

Zapraszamy na IX Sesję Rady Gminy Zawidz, która odbędzie się dnia 28 września 2015 roku (poniedziałek)  godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie dziennego porzadku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
6. Podjęcie uchwał:

- W sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawidz.
- w sprawie powołania zespołu opiniujacego zgłaszanych kandydatów na ławników.
- w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
- w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o informacji za pierwsze półrocze z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawidz na lata 2015-2023.
- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zawidz działek na powiększenie parkingu przyszkolnego i poszerzenia drogi gminnej (ul. Zacisze) w miejscowości Zawidz Kościelny.
- w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zawidz zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Zawidz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- w sprawie zmieniająca Uchwałę Budzetowa Nr l5/Ill/ na rok 2015.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytaniach radnych.
8. Sprawy rózne.
9.Zamknięcie obrad.