Dzisiaj jest - sobota, 21 lipca 2018 roku
Start
Okólnik
wtorek, 07 lipca 2015 10:26

W związku z licznymi sygnałami rolników o wystąpieniu strat w uprawach rolniczych spowodowanych brakiem opadu deszczy i wysoką temperaturą powietrza informuję, że na dzień dzisiejszy zgodnie z ostatnim raportem Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej w Puławach w gminie Zawidz zagrożenie suszą dotyczy wyłącznie zbóż jarych. Możliwe, że dołączą inne rośliny, jeżeli te opady nadal nie będą występować.

Zgodnie z w/w monitoringiem poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w zbożach jarych oraz łąkach, ( które maja podobne wymagania w zapotrzebowaniu na wodę) w Urzędzie Gminy Zawidz pok. Nr 21. Straty szacowane będą przez Komisję powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Druki wniosków można pobrać z Urzędu Gminy pok. Nr 21, ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl lub sołtysa wsi.

Załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie poświadczona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyniki szacunku strat będą jedynie podstawą do ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków AR i MR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej.

Pozytywną opinię Wojewody uzyskają te gospodarstwa, w których straty przekroczą 30% wartości zbioru/dochodu z produkcji roślinnej i zwierzęcej a nie tylko z uprawy objętej suszą.

 

Termin składania wniosków - do 15 lipca 2015roku.